Maapallo on kaunis ja ainutlaatuinen kotimme. Minulle on tärkeää, että lapseni ja heidän jälkipolvensa voivat nähdä ja kokea sen kauneuden. Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa ja muuttaneet elinympäristöämme monin tavoin.  Monessa kohtaa olemme ylittäneet maapallon kantokyvyn ja meidän on välttämätöntä muuttaa elintapamme kestäviksi ja suhtautua muunlajiseen luontoon varovaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Suomen tulee olla ekologisen kestävyyden edelläkävijä ja maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio, jossa luonto on monimuotoista ja ihmisen ja muiden eliöiden elämä on tasapainossa. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ei saa viivästyä muiden tärkeiden asioiden vuoksi, vaan näillä toimilla on nimenomaan taattava ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytykset. Suomen on oltava hiilineutraali v. 2035 mennessä. Luontokato on pysäytettävä v. 2030 mennessä ja 30 % maa- ja vesialasta on suojeltava seuraavan hallituskauden aikana. Tässä tarvitaan Vihreitä. Kokemukseni mukaan Vihreät on ainoa puolue, jolla maapallon kantokyky sekä luonnon- ja ympäristön hyvinvointi määrittelevät muun politiikan reunaehdot.

Monet ilmaston ja luonnon kannalta kestävät tavat toimia ovat hyväksi ihmisen terveydelle. Terveellisten elintapojen noudattaminen on kuitenkin nyky-yhteiskunnassa vaikeaa. Elämme suoritusyhteiskunnassa, tiedon ja tekemisen tahti kiihtyy jatkuvasti. Lyhyet kauppamatkatkin tehdään useimmiten henkilöautolla, terveellistä ateriarytmiä on haastava yhdistää päivän muuhun ohjelmaan.  Yltäkylläisessä ruokaympäristössä syömme helpommin suurempia määriä ja korkeaenergiaisempia ruokia. Päiväsaikaiset elintapamme saavat aikaan sen, että nukumme entistä vähemmän ja olemme väsyneitä. Stressiä lievennetään edelleen usein päihteillä. Tarvitaan kulttuurinmuutosta: terveelliset ja kestävät elintavat pitää tehdä ihmisille helpoiksi ja houkutteleviksi.

Muutos lähtee yksilöistä ja yhteisöistä, mutta valtiotasolla lainsäädännön ja verotuksen keinot ovat tehokkaita ihmisten käyttäytymisen muovaamisessa ja hyvien toimintamallien levittämisessä. Kasvispainotteinen ruokavalio on ilmastoystävällistä, terveellistä ja eläinten oikeudet paremmin huomioivaa. Terveytemme kannalta on tärkeää vähentää prosessoidun ja punaisen lihan syöntiä ja maatalouden verotus- ja tukijärjestelmän pitäisi ohjata tuottamaan enemmän kasvituotteita lihan sijaan.  Lihaksilla liikkumiseen kannustava yhteiskunta tuo terveyttä. Samalla vähenevät liikenteen päästöt. Julkista liikennettä tulee kehittää siten, että se on järkevä vaihtoehto yksityisautoilulle. Isoissa kaupungeissa pitäisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Monimuotoisen luonnon suotuisat vaikutukset ihmisen terveyteen pitää ottaa vakavasti. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus päästä helposti oleskelemaan lähiluonnossa ja retkeilyverkostoa tulee kehittää.

Oma hyvinvointimme edellyttää, että alamme ottaa ympäröivän luonnon ja siitä huolehtimisen kaikkea toimintaa ohjaavaksi prioriteetiksi. Huolenpito muunlajisesta luonnosta ja sen ekosysteemeistä on osa empatiayhteiskuntaa, joka huolehtii myös ihmisten hyvinvoinnista ja tarpeiden toteutumisesta. Näin toimimalla lisäämme lasten ja nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen, vaikka ilmastonmuutos ja lajikato etenevätkin. Kaikki mitä teemme, vähentää kuitenkin niistä koituvaa haittaa ja lähettää ympärillemme toivoa.

Luontomarssin tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, joita tulen edistämään eduskunnassa: 

  • Suojellaan viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista.
  • Turvataan riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 % bruttokansantuotteesta.
  • Säädetään ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistetaan metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.
  • Laaditaan hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita.
  • Korjataan taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta.