Olga Gilbert nojaa vehreässä ympäristössä sillankaiteeseen ja hymyilee avoimesti ja kuuntelevasti

Olga Gilbert, 200

Riksdagsvalet 2023 – låt oss göra detta tillsammans!

Välkommen till min hemsida! Jag är specialist i allmänmedicin, mamma till en ny mångkulturell familj och 1:e vice ordförande i styrelsen för Vanda och Kervos välfärdsområde. Jag arbetar som suppleant i Vanda stadsfullmäktige och som suppleant i Läkarförbundets delegation.
Jag är en samvetsgrann och lugn forskare. Jag brukar bilda mig min uppfattning noggrant, men vid behov kan jag också snabbt fatta beslut. Jag har varit blyg som barn, och jag har ofta inte vågat uttrycka mina åsikter. Så småningom har jag fått modet att göra och handla i enlighet med min starka känsla för rättvisa.
LÄS MER OM OLGA

Jag känner också ansvar för att ta hand om vanliga saker. Jag är engagerad i politiken för att jag vill förbättra folkhälsa och välbefinnande och se till att jorden är levande även för kommande generationer. Jämställdhet och hållbarhet är värderingar som styr min politiska verksamhet. Jag arbetar för att hälso- och välmåendeeffekter ska beaktas i allt beslutsfattande. Beslutsfattandet måste baseras på undersökt information.
Social-, hälso- och räddningstjänsten flyttade till välfärdsområden den 1 januari 2023. Vi har fortfarande mycket att göra för att nå målen med socialförsäkringsreformen. Jag valdes in i Vanda och Kervos välfärdsområde av mer än tusen väljares vilja. Jag har kunnat påverka uppstarten av vårt välfärdsområde från grunden som 1:e vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen.
LÄS MER OM MITT ARBETE OCH TANKAR OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

Välfärdsområdens resa är bara i början och det är klart att områdenas verksamhet kommer att utvecklas under de närmaste åren. Relationen mellan stat, välfärdsområden och kommuner håller också fortfarande på att ta form. Välfärdsområdenas huvudfinansiering kommer tills vidare direkt från staten och även om välfärdsområdenas är självstyrande är det nödvändigt att öka den nationella vägledningen för rättvis resursanvändning.
Jag är kandidat i riksdagsvalet 2023. Riksdagen behöver fler social- och hälsovårdare för att fortsätta arbeta med social- och hälsovårdsreformen. De allra flesta beslut som rör hälsa och välmående fattas utanför socialtjänsten och hälso- och sjukvården och jag vill erbjuda min kompetens även till detta. För att avsevärt minska befolkningens välfärds- och hälsoskillnader måste cirkeln av marginalisering och ojämlikhet brytas. Varje barn, ungdom och vuxen behöver ett tryggt hem och en trygg miljö att leva. Vi måste värna för en känsla av tillhörighet och se till att varje ung människa har en plats att studera och arbeta. Vi måste se till att vårt samhälle stödjer en god psykisk hälsa och att alla behandlas lika och rättvist.
Samtidigt måste vi komma ihåg att natur- och miljöskydd, bevarande av naturlig mångfald och bekämpning av klimatförändringar också är grunden för människors välbefinnande, utifrån vilket vi kan skapa ett hållbart sätt att leva på vår gemensamma planet och i vårt hemland Finland.
LÄS OLGAS VALTEMAN