Olga Gilbert nojaa vehreässä ympäristössä sillankaiteeseen ja hymyilee avoimesti ja kuuntelevasti

Olga Gilbert

Tervetuloa kotisivuilleni! Olen yleislääketieteen erikoislääkäri, monikulttuurisen uusperheen äiti ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallituksen 1. varapuheenjohtaja. Toimin Vantaan kaupunginvaltuuston varajäsenenä ja Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsenenä.

Olen tunnollinen ja rauhallinen asioiden tutkiskelija. Muodostan mielipiteeni yleensä harkiten, mutta tarvittaessa kykenen myös nopeaan päätöksentekoon. Olen ollut lapsena ujo, enkä usein uskaltanut tuoda julki mielipiteitäni. Vähitellen olen saanut rohkeutta tehdä ja toimia vahvan oikeudentajuni mukaisesti.

LUE LISÄÄ OLGASTA

Tunnen myös vastuuni yhteisten asioiden hoitamisesta.  Olen mukana politiikassa, koska haluan parantaa kansanterveyttä ja hyvinvointia ja vaikuttaa siihen, että maapallo on elinvoimainen myös tulevia sukupolvia varten. Yhdenvertaisuus ja kestävyys ovat arvoja, jotka ohjaavat poliittista toimintaani. Teen töitä sen
eteen, että terveys- ja hyvinvointivaikutukset huomioitaisiin kaikessa päätöksenteossa. Päätöksenteon pitää perustua tutkittuun tietoon.

Sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelut siirtyivät hyvinvointialueille 1.1.2023. Meillä on vielä paljon tehtävää, että soteuudistuksen tavoitteet saavutetaan. Minut valittiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustoon yli tuhannen äänestäjän tahdosta. Olenkin saanut vaikuttaa hyvinvointialueemme käynnistymiseen aitiopaikalta aluehallituksen 1. varapuheenjohtajana.

LUE LISÄÄ TYÖSTÄ JA AJATUKSIA SOTESTA

Hyvinvointialueiden matka on vasta alussa ja on selvä, alueiden toiminta tulee lähivuosien aikana kehittymään. Myös valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde hakee vielä muotoaan. Hyvinvointialueiden päärahoitus tulee toistaiseksi suoraan valtiolta ja vaikka hyvinvointialueet ovatkin
itsehallinnollisia, on tarpeen lisätä valtakunnallista ohjausta resurssien oikeudenmukaiseen käyttöön.

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa 2023. Eduskuntaan tarvitaan enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia jatkamaan työtä soteuudistuksen parissa. Valtaosa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä päätöksistä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella ja halusin tarjota osaamistani käyttöön myös
tähän. Jotta väestön hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan merkittävästi kaventaa, täytyy syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kierre katkaista. Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen tarvitsee turvallisen kodin ja ympäristön elää. Meidän pitää vaalia yhteenkuuluvuuden tunnetta ja huolehtia, että jokaiselle nuorelle löytyy opiskelu-
ja työpaikka. Meidän pitää huolehtia, että yhteiskuntamme tukee hyvää mielenterveyttä ja että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Samalla pitää muistaa, että luonnon- ja ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat ihmistenkin hyvinvoinnin perusta, jonka pohjalta saada aikaan kestävä tapa elää yhteisellä maapallollamme sekä koti- Suomessa.

LUE OLGAN VAALITEEMAT EDUSKUNTAVAALEISSA 2023