Taide ja koulutus ovat sivistyksen pohja. Yle uutisoi, kuinka Helsinki haluaa torjua oppilaiden eriytymistä lakkauttamalla luokkamuotoiset painotetut luokat. Huoli oppilaiden eriarvoistumisesta on aiheellinen, sillä oppimistulokset ovat Suomessa laskusuuntaisia ja oppilaiden väliset oppimiserot puolestaan nousussa. Painotetun opetuksen luokilla ovat yliedustettuina korkeakoulutettujen ja paremmin toimeentulevien perheiden lapset.

Yhdenvertaisuus ei ole tasapäistämistä! On ongelmallista etsiä ratkaisua eriarvoistumiseen oppimisen eriyttämistä vähentämällä. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Painotettu opetus antaa lapselle mahdollisuuden suunnata opintoja kiinnostuksen ja lahjakkuuden mukaan, ja luokkamuotoisena tuo myös yhteen samoista asioista kiinnostuneita lapsia. Kokemus ryhmään kuulumisesta on lapselle äärimmäisen tärkeä. Musiikkiluokalla musikaalisesti lahjakas lapsi voi musiikin kautta saada keinon ilmaista itseään ja jakaa se luokkakavereiden kanssa. Painotetut luokat voivat avata myös polun sopeutua koulumaailmaan ja löytää oma paikka yhteiskunnassa.

On ongelma, että painotettuun opetukseen hakeutuu keskimäärin paremmin toimeentulevien perheiden lapsia. Tätä voidaan korjata parantamalla painotetusta opetuksesta tiedottamista (ei vain Wilmassa suomen kielellä) ja aktiivisesti koulun puolelta suosittelemalla esimerkiksi musikaalista lasta hakemaan musiikkiluokalle. Aiempaa harrastuneisuutta ei painotetun opetuksen luokalle hakemisessa pidä suosia. Musiikki-, taide- tai liikuntapainotteiset luokat voivat toimia myös alueellisen eriarvoistumisen ehkäisyssä, mikäli kyseisten alueiden kouluihin perustetaan enemmän painotetun opetuksen luokkia.

Vantaalla oman tyttäreni musiikkiluokka on integroitu muun ikäryhmän kanssa. Painotus toteutuu, mutta oppilailla on paljon yhteisiä tunteja myös muun luokan kanssa. Olen kokenut, että lapseni saa iloa musiikkiluokan monipuolisesta musiikinopetuksesta, bändi- ja kuorokavereista, mutta samalla musiikkiluokka on vahvasti osa koko koulun yhteisöä. Ilman musiikkiluokan tuomaa motivaatiota olisi myös tyttäreni pianoharrastus jäänyt vuosia sitten. Musiikkiluokan ansiosta hänellä on mahdollista niin halutessaan pyrkiä jatkossa ammattimuusikoksi.

Musiikilla ja taiteilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia oppimiseen ja hyvinvointiin. Taide antaa tilaa tunteille ja lisää empatiaa. Taideaineiden opetus luo myös pohjaa aikuisena nauttia monipuolisesti kulttuurista. Taide on keino jakaa asioita, liittää meidät yhteen ja lisätä yhteisöllisyyttä. Painotetun opetuksen luokkien lisäksi taito- ja taideaineiden opetusta tulisikin lisätä kaikille koululaisille 2 vuosiviikkotunnin verran lapsen omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Askel pois suorittamisesta kohti sivistystä, nuorten parempaa hyvinvointia ja aktiivisempaa kulttuurielämää!