Suomessa vajaa puolet potilaista joutuu odottamaan kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsyä yli 7 vuorokautta ja toistuvilla vastaanotoilla pääsee harvoin saman lääkärin vastaanotolle (THL 2022 ja Sotkanet COCI 2021). Ratkaisu terveydenhuollon kriisiin vaatii sekä lisäresursseja että toimintamallien muutoksia.

Olen onnekkaana saanut työskennellä terveysasemalla, jossa pääsin kulkemaan omien potilaideni rinnalla vuosia. Vahva tutkimusnäyttö puoltaakin omalääkäriyttä. Hoidon jatkuvuus samalla lääkärillä parantaa hoidon laatua. Sairastavuus vähenee, terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja  potilastyytyväisyys paranee. Pitkä potilas-lääkärisuhde vähentää jopa kuolleisuutta. 

Hyvinvointialueilla ei ole varaa olla kehittämättä hoidon jatkuvuutta tukevia toimintamalleja, eikä se onnistu ilman alkupanostusta. Perusterveydenhuollon suhteellinen rahoitus on vuosikymmenien ajan vähentynyt. Tämä on aika korjata. Terveyskeskuksiin tarvitaan 1000 lääkäriä lisää ja heidän rinnalleen hoitajia, terapeutteja ja avustavaa henkilökuntaa. Näin käytettävissä olevilla resursseilla saadaan aikaan suurin hyöty kansanterveydelle.

Mielipidekirjoitus julkaistu Vantaan Sanomissa 4.3.2023