Kulunut kevät on ollut yksi elämäni parhaimpia, mutta myös raskaimpia, rasittavimpia ja kiireisimpiä. Miten paljon sekä virkahenkilömme että me poliitikot olemmekaan tehneet töitä sen eteen, että 1.1.2023 Vantaan ja Keravan asukkaat saisivat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti hyvinvointialueelta! Ja työ on vasta alussa!
Tiesin, että aluehallituksen työ on aikaa vievää ja vaativaa. En ollut kuitenkaan osannut varautua, kuinka alusta asti meidän täytyy organisaatiota rakentaa. Paljon varsin teknisiä ja juridisluonteisia päätöksiä nopealla aikataululla on teettänyt töitä, onhan varsinainen osaamiseni aivan toisaalla. Paljon uusia ihmisiä ja yhteistyötahoja. Työn määrä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja siihen, että ei tunne ihmisiä ja yhteistyötahoja entuudestaan ovat pistäneet sosiaaliset taidotkin koetukselle. Tämä kevät on ollut oppimisen kevät!
Olen erittäin iloinen, että aluevaltuusto päätti edellisessä kokouksessa suorittaa ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutuksen siten, että nykyisten työntekijöiden työpaikka on turvattu. Ei ole lainkaan samantekevää, ketkä huolehtivat terveysasemiemme puhtaudesta tai ketkä sairaalan keittiössä ruokaa valmistavat potilaiden erilaiset ruokavaliot huomioiden. Kiitos tästä päätöksestä kuuluu poliitikkojen ja virkahenkilöiden hyvälle yhteistyölle.
Edellisessä aluevaltuustossa päätimme myös asiakasmaksujen periaatteista. Varsinaisista maksuista päättää aluehallitus syksymmällä. Vaaliteemoissani olen nostanut esille terveyskeskuslääkärien vastaanottojen maksuttomuuden tarpeen. Olenkin todella tyytyväinen, että viranhaltijoiden laatimaan pohjaesitykseen kuului selvitys terveyskeskuslääkärien vastaanottojen maksuista. Selvityksen perusteella voimme tehdä asiasta aluehallituksessa tietoon perustuvan päätöksen. Kuitenkin, asiakasmaksuja pitää tarkastella kokonaisuutena ja tämän vuoksi vihreät esittivät, että asiakasmaksujen sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia sekä laskutukseen käytettäviä resursseja selvitettäisiin aluehallitukselle olemassa olevaan tietoon perustuen laajemminkin päätöksenteon tueksi.
Toivon, että hyvinvointialueella lähtökohtana päätöksenteolle ovat riittävät taustatiedot ja ymmärrys päätettävistä asioista. Tämä on ollut yksi kevään haasteista, sillä osin hyvinvointialuelainkin asettaman aikataulupaineen vuoksi päätöksenteon tahti on ollut päätä huimaava. Monesti olen kysynyt, onko meillä oikeasti näin kiire tehdä päätöksiä. Perustelut ovat vakuuttaneet. Ja aika esityslistojen ja muiden taustamateriaalien lukemiseen on vain otettu. Oma lisänsä on tullut johtajien rekrytoinnista. Olen osallistunut aluehallituksen rekrytointiryhmään, joka on tehnyt valmistelevaa työtä hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien rekrytointiprosessissa. Tilanne, jossa viiden toimialajohtajan rekrytointi on samaan aikaan käynnissä, on ainutlaatuinen. Uskon, että aluevaltuusto valitsee hyvinvointialueelle parhaat toimialajohtajat seuraavassa kokouksessaan.
Vähitellen on taas aikaa hengähtää, käydä lenkillä ja hoitaa puutarhaa. Erityisen iloinen olen, että ensimmäistä kertaa luumupuussani ei ole valtaisaa kirvainvaasiota. Olen jossakin kokousvälissä ehtinyt tehdä kevätruiskutuksen ? Saammekohan jo syksyllä luumujakin? Mansikoita ainakin näyttäisi olevan tulossa.