Hyvä puheenjohtaja, aluevaltuutetut ja muut kuulijat!
Soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen. Työterveyshuollon käynnit ovat käyttäjälle maksuttomat, mutta julkisessa terveydenhuollossa monet terveydenhuollon palvelut ovat maksullisia. Vieläpä niin, että maksu on monesti sama riippumatta ihmisen tulotasosta. Tämä on väärin, sillä asiakasmaksut kurittavat nyt suhteessa eniten vähävaraisten taloutta. En ehdota maksullista työterveyttä, vaan maksujen asteittaista poistoa julkisesta terveydenhuollosta. Se olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista ja yhdenvertaistaisi terveydenhuoltoa.
Ymmärrän hyvin, että maksujen poistosta aiheutuva aukko kassassa tulee korvata, emmehän halua tinkiä palveluista tulojen vähentymisen myötä.
Tässä kohtaa mukaan kuvioon astuu tietoon perustuva päätöksenteko. Me päättäjät tarvitsemme tietoa eri asiakasmaksujen vaikutuksista eri asiakasryhmiin ja tietoa päätöstemme kustannusvaikuttavuudesta. Emme voi vuodesta toiseen jatkaa eriarvoistavan maksupolitiikan linjalla sen argumentin perusteella, että ei ole varaa tehdä toisin. Sitä me emme oikeasti tiedä. Tiedämme, ettei väitteelle palveluiden käytön lisääntymisestä maksuttomuuden myötä ole näyttöä.
Yhteistyötä tulee tehdä sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. Helsingistä tarvitsisimme analyysin, miten terveyskeskuslääkäreiden vastaanottojen maksuttomuus on heidän 10 vuoden kokemuksellaan vaikuttanut palveluiden käyttöön. Voihan olla, että maksujen poisto jo itsessään on kustannusvaikuttava toimenpide ennaltaehkäistessään kalliimpien palveluiden käyttöä. Miksei maksuton terveydenhuolto voisi olla maksuttoman koulutuksen kaltainen kansakultamme ylpeyden aihe?