Helsinkin kaupunginvaltuusto on sitoutunut edistämään HSL:n sukupuolineutraaleja matkakortteja ja muuttamaan vähitellen kaupungin kyselylomakkeet sukupuolen moninaisuuden huomioiviksi. Näin olisi helppo toimia myös Vantaalla.