Torstaina 18.3. keskustellaan ikääntyneiden hyvinvoinnista Vantaalla. Ikääntyneiden asiat ovat lähellä sydäntäni niin omien isovanhempien kuin potilaideni kautta. Vantaan nopeimmin kasvava väestöryhmä on yli 75- vuotiaat. He ovat kuitenkin terveydeltään ja toimintakyvyltään hyvin moninainen ryhmä. Miten saamme lisättyä heidän kaikkien osallisuuttaan, aktiivisuuttaan ja hyvinvointiaan? Miten kaupunki vastaa lisääntyvään palveluiden tarpeeseen? Minkälaiset mahdollisuudet ikääntyneillä on vaikuttaa itseään koskeviin asioihin? Minun näkökulmani pohjaa lääketieteeseen ja sen rajoihin hyvinvoinnin edistämisessä. Tule mukaan Vantaan Vihreiden Naisten ja Vantaan tieteen ja teknologian vihreiden järjestämään webinaariin! Aiheen pariin meidän johdattelee gerontologian professori Marja Jylhä.