Torjumalla lapsiperheköyhyyttä voidaan parantaa lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa terveyseroja. Monenlaiset perhemuodot on tunnistettava ja huomioitava paremmin sosiaaliturvassa sekä kunnan palveluiden järjestämisessä. Suomessa arviolta joka kolmas perhe poikkeaa biologisen isän ja äidin ydinperheestä.
Mukavaa, että mm. puoluekokousaloitteemme vuoroasuvien lasten huomioimisesta sosiaaliturvauudistusta tehtäessä on huomioitu keinovalikoimassa lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamiseksi.
Vihreiden esittämien keinojen avulla:
?Torjutaan lapsiperheköyhyyttä.
?Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita.
?Turvataan lasten oikeuksien toteutuminen.
?Lisätään lapsiystävällisyyttä oppilaitoksissa ja kulttuurissa.
?Luodaan väyliä lasten osallistamiseen