Vantaankin neuvoloihin pitää saada sekä terveyden että luonnon/ ilmaston kannalta kestäviä elintapoja tukeva malli! Neuvoloilla on merkittävä vaikutus perheiden elintapoihin ja lapsena opitut kestävät elintavat kantavat pitkälle aikuisuuteen. Lähes kaikki perheet myös käyvät neuvolassa, eli neuvolan kautta tapahtuva elintapaohjaus tavoittaa perheet kattavasti. Voimme käyttää pohjana Lahden mallia.