Apua ikääntyneiden yksinäisyyteen Vantaalla

Näinä aikoina yksinäinen tuntee itsensä entistäkin yksinäisemmäksi. Joulun aika yhdessä koronaepidemian vaatiman eristyksen kanssa korostaa ikääntyneen yksinäisen ihmisen avuttomuutta.
Vantaalla on noin 35 000 yli 65-vuotiasta, joista yli puolet asuu yksin ilman perheen antamaa turvallisuuden tunnetta. Yksinäisyyden tiedetään lisäävän riskiä muistin heikentymiseen sekä masennukseen ja muihin vakaviin sairauksiin. Yksinäiseksi itsensä kokevat käyttävät myös muita enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Yksinäisyys voikin olla lääkärin vastaanotolle hakeutumisen taustasyy ja siihen tulee suhtautua vakavasti. Ikääntyneen yksinäisen terveyttä ja elämänlaatua voidaan parantaa ohjaamalla tämä oikean avun piiriin.

Nyt vapaaehtoinen ystävätoiminta on keskeytetty, seurakuntien on haastava tarjota omia palvelujaan ja kaupunki on sulkenut kokoontumispaikat. Meidän kaikkien tulee pohtia, miten voisimme auttaa ikääntyneitä yksinäisiä kriisin yli ja saada heidät tuntemaan olevansa osa vantaalaista perhettä. Voimme auttaa ikääntyneitä tuttujamme vaikkapa soittamalla heille, tervehtimällä naapureitamme ja kysyä, voimmeko jotenkin auttaa. Annetaan vanhusten huomata, että he ovat tarpeellisia ja heidät huomataan.

Koronaepidemian hellitettyä Vantaan kaupunki ja sen päättäjät toivottavasti panostavat entistä enemmän keinoihin auttaa ikääntyneitä yksinäisiä jälleen vahvistamaan pystyvyyden tunnettaan, terveyttään ja toimintakykyään. On liian helppo työntää vastuu järjestöjen vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntien vastuulle.
Toimitaan me kaikki nyt hyväksi esimerkiksi Vantaan päättäjille.

Olga Gilbert, terveyskeskuslääkäri
Kari Saari, eläkeläinen

Julkaistu alun perin Vantaan Sanomissa otsikolla Jokainen meistä Vantaalla voi yrittää lievittää ikääntyvien yksinäisyyttä – ”On liian helppo työntää vastuu vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntien vastuulle” 12.12.2020