Tänään Elävä joki 2020 tapahtumassa puhuttiin vesistöistä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tekee tärkeää työtä mm. seuraamalla vedenlaatua ja kohentamalla konkreettisesti eliölajien elinolosuhteita. Vantaan – ja Keravajoen taimenkanta on kasvanut ja fosforimäärä on laskusuuntainen. Nyt olisi kuitenkin tärkeää selvittää ja puuttua purojen kautta jokeen päätyvään ravinnekuormitukseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen kanssa keskustelimme laaja-alaisemmin Suomen keinoista luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soiden suojelu ja ennallistaminen nousi keskustelussa tärkeäksi toimenpiteeksi molempien kannalta.
Päivä oli muutenkin varsin onnistunut, ministeri ja minä pääsimme jopa avustamaan taikuri Maxia korttitempun teossa ? Aurinko paistoi ja äänimaailma hiveli korvia joen solistessa taka-alalla ja isän soittaessa minulle jo varhaislapsuudesta tuttua Bachia. Kiitos osallistujille mukavasta iltapäivästä!