Olen onnellinen siitä, että HUSin hallituksessa teimme yksimielisesti päätöksen hoitajien tehtävälisistä. Olen itse työskennellyt osastolla, jossa on vaikea hoitajavaje ja voin vakuuttaa sen vaikuttavan koko osaston toimintaan. On hyvä, että venymisestä palkitaan, mutta vielä tärkeämpää, että henkilöstöpulan juurisyihin puututaan. Alla Vihreiden tiedote asiasta (julkaistu Uudenmaan Vihreiden ja Helsingin Vihreiden nettisivuilla 20.12.21)

”VIHREÄT TYYTYVÄISIÄ RATKAISUUN HUSIN HOITAJIEN TEHTÄVÄLISISTÄ

HUSin hallitus käsitteli 20.12.2021 kokouksessaan HYKS Pää- ja kaulakeskuksen, HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen ja HYKS Vatsakeskuksen määräaikaisia henkilökunnalle suoritettavia tehtävälisiä, joka tuotiin hallitukseen vt. toimitusjohtajan otto-oikeudella. Yhteistä määräaikaisille tehtävälisille oli, että niillä pyrittiin palkitsemaan hoitajia venymisestä vaikeassa henkilökuntavajeessa ja ne piti kattaa henkilöstökuluihin varatusta budjetista. Tehtävälisiä on tarkoitus maksaa muutamalta kuukaudelta helmikuun 2022 loppuun saakka.

HUSin hallitus joutui tekemään vaikean päätöksen palkka-asiassa, joita ei yleensä päätetä poliittisissa toimielimissä. Päätös oli hallituksessa yksimielinen. Vihreiden mielestä on oikein, että jo sovittuja tehtävälisiä ei peruta. Henkilökunnan on voitava luottaa työnantajan lupaukseen. Toisaalta on selvää, että HUSissa on muitakin yksikköjä, joissa henkilökuntavaje on yhtä vaikea ja henkilökunta joutuu jatkuvasti joustamaan. Yhdenvertaisuuden pitää toteutua eri yksiköiden välillä.

Henkilöstöpula HUSissa on vakava ja se on saatava korjattua. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja hyvää henkilöstöjohtamista. Hallitus edellyttikin kiireisiä toimia henkilöstöhallinnon prosessien ja johtamisen parantamiseen. Reunaehtojen ja prosessien pitää olla selkeät.

Vihreä ryhmä on tyytyväinen hallituksen päätökseen arvioida, miten tehtävälisät saadaan koskemaan kaikkia henkilöstöä. Sillä turvataan yhdenvertaisuutta, koska henkilöstö on joutunut venymään koko HUSissa. Vihreiden mielestä näin mittava palkitsemisratkaisua tulee valmistella yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Hallituksen yksimielinen esitys on painava ja alleviivaa tilanteen vakavuutta.

Henkilöstövajeesta kärsivien yksiköiden hoitajille maksetut tehtävälisät ovat arvostuksen osoitus tehdystä työstä. Se ei ole ratkaisu henkilöstövajeen juurisyihin, jotka pitää selvittää ja joihin pitää puuttua. Koko henkilökunnan palkkakehitysohjelmaan on ensi vuodelle budjetoitu 20M€ ja se on ensiaskel kohti hoitoalan tasa-arvoisempaa palkkakehitystä. On myös ilmeistä, että HUSin yhteisten arvojen pohjalta tulee muodostaa selkeät prosessit tukemaan kaikkien yksiköiden hyvää johtamista ja esihenkilötyötä sekä vuoropuhelua eri toimialojen ja yksiköiden välillä pitää parantaa. Esimiestyön tukeminen ja kehittäminen onkin HUSin ensi vuoden painopistealueita.

“HUS ei ole mitään ilman työntekijöitänsä. Tarvitsemme teistä ihan jokaista, jotta voimme tarjota potilaillemme parasta mahdollista hoitoa. Henkilökunnan arvostuksen pitää näkyä johtamiskulttuurin muutoksena sekä yhdenvertaisina ja työntekoon motivoivina palkkaratkaisuina. Vihreiden, kuten muidenkin puolueiden on kannettava vastuunsa terveydenhuollon rahoituksen riittävyydessä”, summaa HUSin hallituksen jäsen Olga Gilbert.

HUSin hallituksen vihreä ryhmä on syvästi pahoillaan epäselvästä asian valmistelusta ja viestinnästä sekä tehtävänlisien viivästymisestä aiemmin jo sovitusta. Haluamme kiittää koko HUSin henkilökuntaa arvokkaasta työstä ja pyrimme osaltamme muuttamaan HUSin organisaatiota koko henkilökunnan hyvinvointia paremmin tukevaksi.

Lisätietoja:
HUSin hallituksen jäsen Olga Gilbert, puh. 0404160033
HUSin hallituksen jäsen Sanna Vesikansa, puh. 040 7459586
HUSin hallituksen jäsen Osmo Soininvaara, puh. 045 121 4559

***

HUSin hallituksen päätösteksti 20.12.2021:

Hallitus päätti yksimielisesti seuraavaa.

1. Hallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta. Jo maksettuja tehtävälisiä ei peritä takaisin ja jo päätetyt tehtävälisät maksetaan. Hallitus on päätöksessään käyttänyt kokonaisvaltaista harkintaa.
 
2. Lisäksi hallitus edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä henkilöstöhallinnon ja johtamisen parantamiseksi ja että hallitukselle raportoidaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä, miten sisäisiä prosesseja on parannettu.
 
3. Lisäksi hallitus edellyttää, että palkkakehitysohjelman yhteydessä arvioidaan kriteerit, joilla tehtävälisiä voidaan maksaa henkilöstölle yhdenvertaisesti. Valmistelu tehdään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Palkkakehitysohjelman etenemisestä raportoidaan hallitukselle ja ohjelmaa toteutetaan 1.3.2022 alkaen”